Oproep voor bovenlokale projecten met milieurendement

  • 12 december 2017

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer ondersteunt al sinds 2007 vernieuwende projecten die Vlamingen willen leren duurzamer om te gaan met energie en materialen. Momenteel loopt er een oproep voor bovenlokale projecten. Die richt zich op innovatieve of visionaire initiatieven met een aantoonbaar en blijvend milieurendement op het vlak van energie- of materialenbeheer. Een project kan maximaal 25 000 euro steun aanvragen. Indienen kan tot en met 13 februari 2018.

Het fonds is een initiatief van Indaver en de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland. De Koning Boudewijnstichting beheert het fonds, de OVAM zetelt mee in de jury.

Meer info over dit project.