Opslag en hantering dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten (DBP) worden soms, vooraleer ze naar een eindbestemming worden afgevoerd, tussentijds opgeslagen. Dit moet gebeuren in een vergund en erkend bedrijf voor opslag en hantering van DBP. Onder hantering worden handelingen verstaan zoals sorteren, snijden, koelen en verwijderen van huiden, maar ook tussentijdse pasteurisatie van stromen DBP die bestemd zijn voor omzetting in biogas of compost.

Het smelten en zuiveren van gebruikte frituurvetten en -oliën (GFVO) gebeurt eveneens in deze bedrijven.

De Verordening Dierlijke bijproducten legt voorwaarden op voor tracering, reiniging en ontsmetting, voor adequate opslag in functie van het soort dierlijke bijproducten en voor de eindbestemming.

Zie ook: Erkenningen dierlijke bijproducten