Opvolging kwaliteitsvolle bemonsteringen in bodemonderzoeken

  • 7 april 2021

Om zicht te krijgen op de uitvoering van deze bemonsteringen voorzien we een specifieke controlecampagne in het voorjaar (april – juni) en in het najaar (augustus – oktober) van 2021. De VITO zal ons hierbij ondersteunen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Voor elke controlecampagne selecteren we een aantal erkende bodemsaneringsdeskundigen. Bent u bij de geselecteerden? Bezorg ons dan de gegevens van alle geplande bemonsteringen van bodemmaterialen (sediment, bentonietslib en grondbrei) en asbest. Het maakt niet uit of die bemonstering gebeurt in het kader van een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek of een technisch verslag. Ook wanneer u een staalname plant op TOP / CGR / CSV moet u deze via deze weg kenbaar maken.

We organiseren onze controles op basis van de ontvangen gegevens. Geef wijzigingen aan uw planning dus op tijd door, zodat we daarmee rekening kunnen houden.

En wat met de andere controles?

De bemonstering van bodem en grondwater blijven we uiteraard ook controleren. Het is dus perfect mogelijk dat u zowel voor de reguliere bemonstering (bodem en grondwater) als voor de specifieke bemonstering (sediment, asbest en hopen bodemmaterialen) uw planningsgegevens aan de OVAM moet bezorgen.

Heeft u hierover vragen?

Contacteer ons dan via kwaliteitsborging@ovam.be

bemonsteringen in bodemonderzoek-1 bemonsteringen bemonsteringen bodemonderzoek