Organisch-biologische afvalstoffen

Organisch-biologische afvalstoffen (OBA) is een verzamelnaam voor uiteenlopende stromen die voornamelijk vrijkomen in de voedingsketen. Daarnaast komen er in deze sector ook veel bijproducten vrij, die afgevoerd worden voor verdere verwerking of voor een andere toepassing.

Toepassingen

Als voldaan is aan de bijhorende voorwaarden, gaan OBA en bijproducten naar volgende toepassingen:

  • diervoeder
  • compostering
  • vergisting
  • biothermische droging
  • andere materiaaltoepassingen

Zie ook: Verwerking

Onderploegen?

Uitgezonderd oogstresten die het bedrijf niet hebben verlaten, mogen OBA niet ondergeploegd worden.