OVAM en Port of Antwerp sluiten overeenkomst voor circulaire haven

  • 11 februari 2021

Door hun expertise in logistiek, recyclage en chemische industrie hebben havens het potentieel om uit te groeien tot circulaire hotspots. Maar de uitdagingen waar ze voor staan, zijn complex. Daarom is het belangrijk om de krachten te bundelen. In dat kader sloten Port of Antwerp en de OVAM/Vlaanderen Circulair een samenwerkingsovereenkomst af om de komende drie jaar de duurzaamheidstransitie waar te maken.  

Recyclagehub

De focus ligt op het afval-, materialen- en bodembeheer. De partners zullen onder meer werk maken van duurzaam grondverzet en bodemgebruik, meer transparantie in de materialenketens en de bestemmingen van afvalstoffen, meer inzicht in de productie van afvalstoffen en het gebruik van (secundaire) grondstoffen, en minder verpakkingsafval bij scheepsbevoorrading. Ook zetten ze mee hun schouders onder de uitbouw van Vlaanderen als recyclagehub.

Daarnaast maken de partners er een prioriteit van om de circulaire transitie te versnellen. Bijvoorbeeld door een interface te garanderen met beleidskaders, de werkagenda’s circulaire economie van Vlaanderen Circulair en de Vlaamse havenstrategie.

Ambities in praktijk brengen

De verschillende havens in ons land formuleren ambitieuze plannen op korte en lange termijn om de transitie naar een circulaire economie waar te maken. Maar hoe rol je zulke fundamentele wijzigingen uit op het terrein? Aan de andere kant ontstaan er in de praktijk circulaire innovatieve initiatieven om de switch naar circulariteit te versnellen, maar vaak zonder een gedefinieerd kader. 

Om die ambities te realiseren en te koppelen aan bestaande initiatieven, moet er op verschillende niveaus worden samengewerkt. De OVAM en Vlaanderen Circulair hebben kennis en expertise in huis en willen de link zijn tussen die verschillende niveaus, tools aanreiken en ondersteuning bieden.  

Meer informatie

In de volgende editie van ons magazine OVAM.link, dat eind maart verschijnt, kan u hierover een uitgebreid interview lezen.