OVAM en Vlaanderen Circulair zetten verschillende initiatieven in de kijker tijdens EU Green Week

  • 21 april 2021

Van 31 mei tot 4 juni vindt de EU Green Week plaats, gericht op de ambitie om vervuiling tot nul terug te brengen. Dit is een cruciaal onderdeel van de Europese Green Deal. Rond dit event worden verschillende partnerevenementen georganiseerd, die relevante Europese Green Deal-initiatieven in de kijker zetten: klimaatinitiatieven, de aankomende strategie voor chemicaliën en initiatieven op het gebied van energie, industrie, mobiliteit, landbouw, visserijen, gezondheid en biodiversiteit.

De OVAM en Vlaanderen Circulair maken van deze gelegenheid gebruik om enkele van hun initiatieven in het kader van de Europese Green Deal in de kijker te zetten.

1. Actieweek Green Deal Circulair Bouwen (GDCB)

Tijdens deze week brengen we aannemers, architecten, bouwheren,… samen om te leren uit de circulaire experimenten van de GDCB. 'Hoe impactvol communiceren?' vormt het centrale thema, want circulair bouwen is nog te onbekend bij veel opdrachtgevers. Er zal een ruim aanbod zijn van workshops, virtuele referentiebezoeken en zelfs een GDCB-café. Afsluiten doen we met een nieuwe studie die ons de meest recente inzichten geeft rond TOTEM, een tool om milieuprestaties van gebouwen te verbeteren.

Meer info

Diezelfde vrijdag 4 juni zetten we de virtuele deuren open naar KMOs in heel Europa om hen te inspireren met onze Vlaamse cases in de ‘Circular Economy SMEs across Europe’tour.

2. Ontbijtwebinars “Decentrale en ‘zachte’ beleidsinstrumenten voor de circulaire economie” (i.s.m. VITO, Möbius en VVSG/Interafval)

De circulaire weg is een uitdaging. Niet in de laatste plaats voor steden, regionale overheden en intergemeentelijke organisaties. Tijdens deze webinars op 18 mei, 25 mei en 8 juni verkennen en delen we best practices over hoe decentrale (lokale en regionale) overheden circulaire ondernemers ondersteunen, met de nadruk op ‘zachte’ beleidsinstrumenten.

Meer info

3. Circulair aankopen als manier om vervuiling aan te pakken: de ervaringen van ProCirc (online seminarie)

Dit seminarie duikt in de wereld van circulaire aankopen en richt zich op het delen van kennis, ervaring en geleerde lessen.

Meer info

4. ENSOr 3

In de derde editie van het ENSOr-symposium (op 6 en 7 mei 2021) nodigt de OVAM haar collega-beleidsmakers, -deskundigen, -wetenschappers en -bedrijven uit heel Europa uit om kennis en ervaring te delen over bodemverontreiniging met opkomende zorgwekkende stoffen. Naast PFAS verruimen we onze horizon naar een brede waaier van emerging contaminants en manieren om met dit complexe vraagstuk om te gaan.

Meer info


Meer informatie
https://www.eugreenweek.eu/nl