OVAM en VMM werken samen rond de aanpak van waterbodems

  • 23 mei 2018

Met de overeenkomst over de gemeenschappelijke visie en aanpak van de waterbodemproblematiek willen de VMM en de OVAM de milieuwinst maximaliseren.

De VMM beheert onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en heeft veel kennis en ervaring met de monitoring van waterlopen (incl. waterbodems), het ruimen van waterbodems en de ecologische inrichting van waterlopen en valleigebieden.

De OVAM heeft meer dan 30 jaar ervaring met de sanering en de aanpak van verontreinigde landbodems en 10 jaar ervaring met het onderzoek en sanering van verontreinigde waterbodems.

Efficiënt en daadkrachtig

De samenwerking van de VMM en de OVAM rond waterbodems als gemeenschappelijk werkterrein kan als opstap dienen voor nog andere gemeenschappelijke items. Een coherent, effectief en goed afgestemd waterbodemsaneringsbeleid en een integrale systeembenadering vereisen een samenwerking tussen de verschillende werkingsgebieden.

Om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten is het belangrijk om informatie uit te wisselen, maar ook om de ontbrekende kennis te verwerven. De VMM en de OVAM zetten daartoe hun complementaire expertise en jarenlange ervaring in. Een bundeling van de krachten rond de waterbodemproblematiek kan ook bijdragen tot het doortastender verdedigen van de gemeenschappelijke belangen, namelijk een beter leefmilieu en dus een hogere levenskwaliteit.

Lid van de CIW

De OVAM werd bij besluit van 26 maart 2018 effectief lid van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).