OVAM introduceert 'Circulaire materialenverhalen': "Circulaire economie kan materialenvoetafdruk verkleinen."

  • 21 januari 2020

De globale Vlaamse CO2-uitstoot is voor ongeveer 60 procent gelinkt aan materiaalgerelateerde processen. Omdat Vlaanderen sterk afhankelijk is van buitenlandse grondstoffen en producten, gebeurt die uitstoot vaak in andere landen. Momenteel bedraagt de materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie jaarlijks ongeveer 19 ton per inwoner. Voor een duurzame consumptie zou dat tegen 2050 nog 7 ton per inwoner mogen zijn, of maar liefst vier keer minder dan vandaag, stelt het VN-Milieuprogramma (UNEP).
 
90 % van onze materialenvoetafdruk bevindt zich in het buitenland
De evolutie naar een circulaire economie kan onze globale CO2-uitstoot stevig verlagen. Als we rekening houden met onze emissie in binnen- en buitenland, worden de voordelen van hergebruik en recyclage meteen veel groter. De milieuwinsten die in het buitenland geboekt worden, tellen dan ook mee. En die winsten zijn groot: door onze economie volledig circulair te maken, kunnen we meer dan 60 % van de globale broeikasgasuitstoot beïnvloeden. Hoe minder materialen we consumeren, hoe minder het klimaat zal opwarmen. Een koolstofarme economie is daarom ook een materiaalarme economie.
 
De OVAM ondersteunt bedrijven en gemeenten
De transitie van een lineaire naar een circulaire economie in Vlaanderen is een van de belangrijkste projecten van de OVAM. Bedrijven en lokale besturen die de transitie willen maken, kunnen steeds rekenen op advies en ondersteuning. De OVAM ontwikkelt tools en voert studies uit om de voorwaarden en de mogelijke effecten van een circulaire economie in kaart te brengen. De inzichten die daaruit voortvloeien, bieden inspiratie voor beleidsmakers, kenniswerkers en bedrijven. Op de webpagina ‘Circulaire materialenverhalen’ worden deze tools en studies – ook van partners – gebundeld. Zo zien geïnteresseerden hoe ze de eerste stap kunnen zetten naar een circulaire aanpak.

Meer info