OVAM ondersteunt lokale besturen om bronsortering bij bedrijven te verbeteren

  • 18 maart 2019

In heel wat bedrijven belanden nog recycleerbare afvalstoffen bij het restafval. Met verschillende instrumenten zoals een brochure, tool en standaarddocumenten wil OVAM de lokale besturen wapenen om bedrijven in de gemeente enerzijds te informeren over de selectieve inzameling van afvalstoffen en anderzijds de selectieve inzameling te handhaven.

Afval bevat heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu én van economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.

OVAM, het departement Omgeving en de afdeling Handhaving willen daarom dit jaar meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven. In de eerste plaats zetten we daarbij in op informeren en sensibiliseren, maar waar nodig ook op handhaving. Daarbij vragen we de steun van de lokale besturen. Om hen beter te ondersteunen ontwikkelen we momenteel:

  • een brochure om de regels en sorteerverplichtingen helder te maken. Bedrijven vinden er meer informatie over de te sorteren afvalstromen, de optimale afvoer van het bedrijfsafval, contractverplichtingen en eventuele premies;
  • een model-aanmaning en model-pv die lokale besturen kunnen gebruiken bij controles;
  • een online registratietool waarmee lokale besturen sensibiliserende bezoeken en handhavingsacties bij bedrijven in hun werkingsgebied kunnen registreren. Op die manier krijgt de gemeente meteen zicht op zijn informatie-en handhavingsacties inzake selectieve inzameling.

De model-aanmaning, het model-pv en de tool worden later dit jaar bezorgd aan de lokale besturen. 

Meer informatie? Neem contact op via lokalebesturen@ovam.be