OVAM publiceert jaarverslag 2020

  • 22 april 2021

Trots presenteren wij u het jaarverslag 2020 van de OVAM. Het verslag blikt terug op de opmerkelijkste verwezenlijkingen van de OVAM in 2020, wat we op zijn minst een bijzonder jaar kunnen noemen. COVID-19 dwong ons om onze dagelijkse werking te herbekijken, maar gelukkig konden we onze taken blijven uitvoeren.

Het verslag bevat ook een overzicht van de belangrijkste facts & figures op het vlak van duurzaam afval- en materialenbeheer, bodembeheer en de transitie naar een circulaire economie.

Surf nu naar jaarverslag.ovam.be.

Veel leesplezier!