OVAM samenwerkingsverband

Het grote belang van lokale besturen bij het realiseren van concreet beleid en concrete projecten, kan moeilijk worden onderschat. Binnen de OVAM zijn we ons bewust van de grote, lokale uitdagingen die er vandaag de dag zijn én die zich vaak in eerste instantie bij de lokale besturen manifesteren. Elke regio heeft zijn specifieke noden en behoeften. Maatwerk is hierbij essentieel. Om deze reden werkten we binnen de OVAM het OVAM-samenwerkingsverband uit. Een OVAM-samenwerkingsverband vormt de basis voor een langetermijnspartnerschap met een lokaal bestuur om een aanpak op maat te realiseren. Het is een eerste stap naar een meer beleidsondersteunende én geïntegreerde samenwerking.

Als we even terugblikken naar het verleden, naar de begin jaren '80, bij de start van de OVAM. Dan is de rol die de lokale besturen hebben opgenomen in het aanpakken van de afvalproblematiek essentieel geweest. Dat het Vlaamse afvalbeleid Europees aan de top staat, is dan ook voor een groot deel te danken aan de intense samenwerking tussen de OVAM en de Vlaamse steden, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ons afval- en sorteerbeleid gaf ons de mogelijkheid om de stap te zetten naar het materialenbeleid dat we vandaag de dag verder vormgeven mét de lokale besturen. Ook inzake bodemverontreiniging loopt er reeds lange tijd een rechtstreekse lijn. Denk maar aan de vele herontwikkelingen waar ons agentschap de eerste, cruciale stap zet door de bodemverontreiniging aan te pakken.

Kortom, samenwerken is het sleutelwoord! Met het OVAM-samenwerkingsverband helpen we mee aan oplossingen van de vele complexe, lokale uitdagingen door middel van een geïntegreerde aanpak mét een focus op maatwerk. Concrete projecten, één aanspreekpunt voor een lokaal bestuur binnen de OVAM, het bekomen van een totaaloverzicht van de lopende dossiers om zo de coördinatie én afstemming te optimaliseren... en meer.

Kortrijk, Mechelen, Eeklo en Dendermonde gingen reeds een partnerschap met de OVAM aan. Met andere gemeenten en steden zijn er gesprekken lopende.