OVAM saneert voormalige kabelslagerij in Dendermonde

  • 19 november 2018

Aan de Kwintijnpoort in Dendermonde, net buiten de stadskern, was tot 1970 een kabelslagerij actief. Het grondwater is er verontreinigd geraakt met VOCl (vluchtige organische chloorverbindingen), en dat over een afstand van meer dan 200 meter en tot een aanzienlijke diepte. Momenteel worden er woningen opgetrokken.

Reden genoeg voor een ambtshalve sanering. De eerste stap is al gezet: de bronpercelen zijn aangepakt met een in situ anaërobe bioremediatie, dat wil zeggen: een injectie met een koolstofbron tot op een diepte van 15 meter. Het product is onschadelijk voor mens en dier.

In een volgende fase komen het openbaar domein en het speelplein aan de beurt. Eind oktober zijn we begonnen met  injecties ter hoogte van het openbaar domein. Het speelplein, dat stroomafwaarts van de verontreinigingsbron ligt, krijgt een injectie met een zuurstofvrijstellende component. De OVAM wil alle injecties uitgevoerd hebben tegen begin 2019. Als blijkt dat het speelplein daarna nog verhoogde VOCI-concentraties vertoont, kan de OVAM er een bijkomende injectieronde uitvoeren.

Achteraf blijft de OVAM de afbraak van de verontreiniging opvolgen.  

Werken met injecties veroorzaakt relatief weinig hinder: de gebruikte machine is kleiner, en voor ieder injectiepunt is er maar een kleine werkzone nodig. Niettemin besloot de OVAM de omwonenden op voorhand in te lichten over de overlast die ze zouden kunnen ondervinden.

Achtergrondinformatie

Voor de bronpercelen werkten we met een injectie met een langwerkende koolstofbron. Met behulp van twee Geoprobe-machines brachten we per meter ongeveer 165 liter injectievloeistof in de bodem (top-down). We voerden 84 injecties uit, waarvan 22 tussen 2 en 7 m-mv, 51 tussen 7 en 17 m-mv en 11 tussen 2 en 17 m-mv. De klus was op een dikke twee weken afgerond, in plaats van de geplande drie weken.