OVAM stelt De Grote Grondvraag

  • 16 november 2020

Nieuwe campagnegolf moet nog meer Vlamingen overtuigen hun grond te controleren

“Hoe gezond is uw grond?” Die vraag  stelden de OVAM en 83 Vlaamse steden en gemeenten in november 2019 aan de Vlaming via de website www.degrotegrondvraag.be. Inmiddels zijn we één jaar verder en lanceert de OVAM een tweede campagnegolf via radio en sociale media. Deze keer nemen 229 Vlaamse steden en gemeenten deel aan de campagne.

 

De Grote Grondvraag geeft de inwoners van deze gemeenten de kans om te controleren welke bodemgegevens er over hun grond beschikbaar zijn en vertelt hen of er nog actie ondernomen moet worden. Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden immers onderzocht zijn en tegen 2036 moet waar nodig de sanering uitgevoerd of opgestart zijn.

Zo’n 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd risico op historische vervuiling. 45% van die risicogronden - gronden waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd - is nog niet eerder onderzocht. Met De Grote Grondvraag wil de OVAM de komende jaren alle risicogronden in kaart brengen, onderzoeken én waar nodig saneren.

Wie na de online check eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering.  Is die sanering toch nodig dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die de grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

Sinds de start van de campagne werden bijna 200.000 gronden gecheckt. Met de nieuwe campagnegolf wil de OVAM dat aantal nog gevoelig opdrijven en de laatste 71 steden en gemeenten over de streep trekken om ook deel te nemen.

Alle geïnteresseerden kunnen via www.degrotegrondvraag.be hun grond nakijken en indien nodig de voorgestelde stappen volgen die de OVAM aanbeveelt.