Toepassing: Lijst van erkende bodembeheerorganisaties (BOB)

De regeling van het grondverzet beoogt de realisatie van een integrale traceerbaarheidsprocedure voor uitgegraven bodem. De erkende bodembeheerorganisatie vervult een sleutelrol in de grondverzetregeling. Haar hoofdtaak bestaat in het afleveren van bodembeheerrapporten.