Toepassing: Erkende tijdelijke opslagplaatsen van uitgegraven bodem (TOP)

 

De exploitant van een permanente inrichting voor tijdelijke opslag van bodem (inrichtingen die langer dan 1 jaar in exploitatie zullen zijn), moet vanaf een bepaalde capaciteit een milieuvergunning aanvragen. De vergunningsvoorwaarden voor een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem staan in rubriek 61 van het Vlarem beschreven.

Een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voor de door haar in ontvangst genomen bodem zelf een bodembeheerrapport wenst af te leveren, moet over een erkennning conform hoofdstuk 10, Vlarebo beschikken.