Overheidsopdrachten

Voor het aankopen van werken, leveringen of diensten moet de OVAM de wetgeving overheidsopdrachten respecteren.

De OVAM trekt mee aan de kar van het elektronisch indienen van overheidsopdrachten en streeft steeds mee naar een elektronische uitwisseling van gegevens tussen haar en mogelijke inschrijvers.

De OVAM maakt haar overheidsopdrachten bekend door middel van e-notification en ontvangt offertes door middel van e-tendering.

Op het platform van e-procurement vindt u alle OVAM-overheidsopdrachten met bekendmaking. Het gebruik van dit platform is gratis.