Papier en karton

Er zit papier en karton in vele toepassingen, zoals kartonnen verpakkingen, brieven, reclame, kranten, tijdschriften en schrijfpapier. Men koopt het aan en krijgt het vaak ook ongevraagd.

Ongewenst papierafval kan men verminderen door:

  • een anti-reclamesticker op de brievenbus, om ongeadresseerde reclame en/of gratis regionale pers te weigeren (aan te vragen bij uw gemeente of intercommunale); heeft u reeds een anti-reclamesticker, maar ontvangt u toch nog ongeadresseerd reclamedrukwerk, dan kan u een klacht richten aan uw stad of gemeente;
  • registratie op de Robinson-lijst, om geadresseerde reclame tegen te gaan;
  • tips van papierpreventiecampagnes.

Ongeveer 15% van de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen bestaat uit papier- & kartonafval, dat in hoofdzaak selectief wordt ingezameld om het te recycleren.

Niet alleen de consument maar ook de bedrijven moeten deze fractie verplicht selectief aanbieden voor ophaling.

Contact

Team Bio
secretariaatkbl@ovam.be
015 284 532