Pdf 'Belangrijke informatie'

  • 29 november 2018

Het team 'Bodemattestering en grondoverdracht' is in 2018 strenger geworden in het administratief nakijken van bodemonderzoeken. Voor grote inhoudelijke fouten of meerdere kleine fouten wordt een opdracht afgekeurd.

In de mailbox standaardbeoordeling (standaardbeoordeling@ovam.be) merken we een toename van vragen/opmerkingen vooraleer een opdracht wordt doorgestuurd naar het webloket.
We merken ook dat de bodemsaneringsdeskundigen een inspanning leveren om de opdracht correct in te dienen maar dat het niet altijd mogelijk is door onduidelijkheden in de databank.
In deze situaties zullen we dan ook minder streng optreden.


Het is niet uitgesloten dat vragen en opmerkingen die eerder via mail werden doorgestuurd over het hoofd worden gezien bij het opladen van de opdracht. Om dit te vermijden kan deze informatie best opgenomen worden in de PDF-belangrijke informatie.
Zorg er steeds voor dat de opmerkingen voldoende geargumenteerd zijn!
Op basis van deze argumentatie zal het team beoordelen of deze opmerking terecht is.


Voorbeelden van opmerkingen:

  • Er kan op de bestaande verontreiniging niet verder gewerkt worden omdat…
  • Gebruiksadviezen voor verontreiniging X zijn niet aanwezig omdat…
  • PDF-bijlage is niet opgenomen omwille dat dit gaat over een administratief onderzoek en er geen bijlagen noodzakelijk zijn
  • Motivatie dringendheid van beoordeling

Hou hier wel rekening dat de decretaal vastgelegde termijn voor beoordeling van een onderzoek en het afleveren van de bodemattesten 60 dagen bedraagt. Wij streven er naar om de rapporten zo snel mogelijk te behandelen zodat de bodemattesten eerder beschikbaar zijn. Dat ons streven werkt, blijkt uit de gemiddelde beoordelingstermijnen, die opmerkelijk lager zijn dan 60 dagen. U kan de beoordelingsfase van het rapport opvolgen via het webloket.


Voor verdere vragen kan u steeds terecht via standaardbeoordeling@ovam.be of onze webpagina:
https://ovam.be/administratieve-controle-van-rapporten-goed-om-weten