Permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

  • 16 januari 2017

Naar aanleiding van de vele vragen die wij ontvangen over de permanente bijscholing zoals vermeld in de VLAREL art. 53/3 §1 9°, wensen wij enkele verduidelijkingen te geven:

  • het vereiste aantal uren bijscholing wordt door de OVAM globaal per bodemsaneringsdeskundige bekeken;
  • u kunt het aantal vereiste uren berekenen aan de hand van het aantal personen met handtekeningsbevoegdheid voor module 1 en 2;
  • de opleidingen kunnen evenwel gevolgd worden door alle medewerkers, niet enkel de personen met handtekeningsbevoegdheid;
  • u dient de gevolgde uren aan te tonen door middel van aanwezigheidsattesten van de gevolgde opleidingen, studiedagen, …
  • enkel cursussen, seminaries, studiedagen en dergelijke die betrekking hebben op het milieucompartiment bodem, inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving in verband met bodem worden aanvaard.

Twijfelt u of een bepaalde opleiding aanvaard wordt of voor hoeveel uren deze meetelt? Vraag het ons via kwaliteitsbeheerbib@ovam.be.