Permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

  • 29 november 2018

De OVAM ontvangt regelmatig vragen in verband met de permanente bijscholing zoals vermeld in de VLAREL art. 53/3 9°, meer bepaald over de criteria die gehanteerd worden bij de beoordeling van de opleidingen. We weten dat er tal van initiatieven zijn die kunnen bijdragen tot kennisverrijking.

We baseren ons vanuit de OVAM op de wettelijke bepaling die stelt dat de opleiding moet handelen over het milieucompartiment bodem, inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving.
Daarbij hanteren we de volgende vuistregels:

  • interne opleidingen tellen niet;
  • de opleiding moet toegankelijk zijn voor alle bodemsaneringsdeskundigen;
  • commerciële doeleinden worden niet nagestreefd;
  • concrete bewijsstukken vanwege de organisator zijn vereist, er moet “aantoonbaarheid” zijn;
  • enkel de effectieve tijd van de relevante onderwerpen wordt in rekening gebracht;
  • een technische audit van de OVAM is geen opleiding;
  • sprekers op een opleiding kunnen hun eigen voordracht niet meerekenen als bijscholing.

Twijfelt u of een bepaalde opleiding voldoet en voor hoeveel uren deze in aanmerking komt?
Vraag dit na via kwaliteitsbeheerbib@ovam.be en mail ons het programma!