Persbericht: Meer en makkelijker afval sorteren met nieuwe gft-regels

  • 27 juli 2018

De meeste Vlaamse burgers zijn al lang vertrouwd met de selectieve inzameling van gft-afval. Jaarlijks sorteren wij Vlamingen ongeveer 268000 ton gft-afval dat huis-aan-huis opgehaald wordt. Die selectieve inzameling is een belangrijk onderdeel van het succesvolle Vlaamse afvalen materialenbeleid. Van het afval wordt compost, een ideale bodemverbeteraar, gemaakt en bovendien kan er nog groene energie uit gewonnen worden. Vanaf 1 januari 2019 (precieze datum afhankelijk van uw intercommunale) worden de sorteerregels van gft-afval aangepast. Etensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas, … mogen vanaf dan ook bij het gft-afval. 

Lees meer >