Poperinge - Boeschepestraat

Waar is de site gelegen ?
Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd ?
Hoe is de vervuiling ontstaan ?
Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?
Zijn er gezondheidsrisico’s geweest?
Wat is de tijdsplanning?

Waar is de site gelegen?

De school is gelegen in het centrum van Poperinge.

school poperinge

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school liet reeds verschillende bodemonderzoeken uitvoeren.

Het oriënterend bodemonderzoek richtte zich op de aanwezige risicolocaties:

  • verschillende onder- en bovengrondse tanks
  • verdeelpunten van deze tanks
  • ateliers voor hout- en metaalbewerking.

Uit dit onderzoek bleek geen verdere onderzoeksverplichting.

In 2012 lekte een bovengrondse stooklietank. De stookolie kwam via het afvoerputje terecht in een ondergrondse ingebuisde beek. Men stelde geurhinder vast op de plek waar de beek bovengronds komt. Voor deze verontreiniging heeft de school in 2012 een beschrijvend bodemonderzoek laten opstellen. Tijdens dit beschrijvend bodemonderzoek bracht de bodemsaneringsdeskundige de omvang en risico’s uitgaande van de verontreiniging in kaart. Het  bodemonderzoek besloot dat er bodemsanering nodig is. In 2013 liet de school een beperkt bodemsaneringsproject opstellen. Hierin is de meest kostenefficiëntste techniek opgenomen om de aanwezige verontreiniging aan te pakken.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De verontreiniging ontstond als gevolg van een lek in de bovengrondse stookolietank.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De OVAM nam het bestaande contract van de school met de bodemsaneringsdeskundige over. Deze bodemsaneringsdeskundige heeft de analyseresultaten geactualiseerd. Op basis hiervan bleken de concentraties in het vaste deel van de aarde en het grondwater reeds aanzienlijk gedaald. We bekijken in de toekomst of er nog verdere sanering noodzakelijk is.

Zijn er gezondheidsrisico’s?

Nee. Er zijn geen gezondheidsrisico’s.

Wat is de tijdsplanning?

De werken worden in de loop van 2016 afgerond.

 

 

 

Contact

Jan Dewilde
015 284 561
scholen@ovam.be