De Potterij, een circulair laboratorium in hartje Mechelen

OVAM is sinds mei 2015 eigenaar van de Potterij, een verwaarloosde site in de Mechelse binnenstad. De ambitie leeft om op de site een plaats te creëren waar jonge, innovatieve en creatieve ondernemers aan de slag kunnen met projecten in het kader van circulaire economie. Aangezien op het terrein verschillende jaren een droogkuis gevestigd was, is de grond ernstig vervuild met olie chloorhoudende ontvetters.

De Potterij nieuw leven inblazen

Samen met Stad Mechelen, Sociaal huis MechelenVlaanderen Circulair en Thomas More Hogeschool wil de OVAM de site nieuw leven inblazen. Het doel: een circulair laboratorium waar denkers en makers elkaar ontmoeten en kleinschalige productie ruimte krijgt in de stad, met het oog op duurzame ontwikkelingen.

De sanering van De Potterij wordt door de OVAM uitgevoerd en gefinancierd. De saneringskost wordt geraamd op 1.900.000 euro. Die kost overstijgt ruimschoots de waarde van het terrein Vermits de overheid veel geld investeert in de sanering van het terrein, is de OVAM van mening dat het pand een maatschappelijke meerwaarde moet opbrengen.

Om dit te realiseren diende de OVAM een projectvoorstel in voor Terug in Omloop, een initiatief van de Vlaams Bouwmeester dat in oktober 2016 werd goedgekeurd. Buur en Miss Miyagi werden aangesteld als projectregisseur om dit proces in goede banen te leiden.

De Potterij

 

Een trefpunt voor jonge ondernemers met oog op een circulaire economie

De Potterij wordt een ontmoetingsplaats voor jonge, innovatieve ondernemers met een eigenzinnige kijk op circulaire economie. Hierbij ligt de focus om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardvernietiging te minimaliseren. Ook andere thema’s zoals ecologie, stadlandbouw, onderwijs, buurt, cultuur en kennisontwikkeling zullen hier een plek krijgen. Bovendien zal het pand dienen als uitvalsbasis voor activiteiten van de OVAM en Vlaanderen Circulair.

Meer informatie over andere praktijkvoorbeelden rond veranderingsgericht bouwen.

We lanceren voor de Potterij-site in het najaar 2019 een grootschalige oproep: we zijn op zoek naar geïnteresseerde gebruikers, naar ruimte én naar materiaalproducenten die circulaire demonteerbare bouwoplossingen kunnen bieden voor ingrepen die nodig zijn in de Potterij.

In de komende maanden brengen we geïnteresseerden bij elkaar om alle expertise optimaal te benutten. 

Interesse in deelname? Geef je interesse door via www.potterij.be

Veelgestelde vragen

De Potterij
De Potterij
Wil je verdere ontwikkelingen van De Potterij op de voet volgen?

Ga naar https://potterij.be/

Wordt fan van onze Facebookpagina en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Lees de laatste editie van de potterij-nieuwsbrief.