Primeur: het eerste Vlaamse asbestcongres

  • 19 november 2018

Het congres past in het Actieplan Asbestafbouw, dat de Vlaamse regering op 20 juli heeft goedgekeurd. Het Actieplan wil Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken. Een grote uitdaging voor eigenaars van gebouwen, bouw- en sloopbedrijven en overheden. Op het congres krijgen ze dan ook de kans om daarover van gedachten te wisselen. Ze maken er verder kennis met de nieuwste initiatieven inzake kwaliteitsborging, asbestinventarisatie en -analyse, preventie en handhaving.

Het congres vindt plaats op de Lamotsite in Mechelen.

Inschrijven:

via www.vcb.be/events-detail?id=1361.