Publieke consultatie wijziging Bodemdecreet

  • 16 november 2015

In het kader van het traject Optimalisatie Bodembeheer bereidt de OVAM  een wijziging van het Bodemdecreet voor. Een van de voornaamste drijfveren tot wijziging is het halen van de beleidsdoelstelling om in 2036 de sanering van alle historische bodemverontreiniging in Vlaanderen te hebben opgestart. Daarnaast wordt ook invulling gegeven aan de beleidsnota van de minister die voorziet dat de bodemsaneringsdeskundigen worden geresponsabiliseerd.

De voornaamste wijzigingen van het bodemdecreet: de opheffing van de conformverklaring van de bodemonderzoeken;

  • de algemene verplichting tot opmaak van een oriënterend bodemonderzoek tegen 2025 voor gronden met een mogelijke historische bodemverontreiniging;
  • de bijstelling van de voorwaarden voor de bodemsaneringsorganisaties;
  • de bundeling van het beschrijvend bodemonderzoek en het (beperkt) bodemsaneringsproject in een verslag van onderzoeks- en saneringsproject.

Om iedereen de kans tot inspraak te geven, wordt de regelgevende tekst op de OVAM-website beschikbaar gemaakt. Via de onderstaande link kan u het voorontwerp van wijzigingsdecreet raadplegen. De OVAM nodigt u uit om de wijzigingen na te kijken en uw reacties aan ons te bezorgen.

Oorspronkelijk was voorzien dat u opmerkingen kon doorsturen  tot 7 december 2015. Intussen is die termijn verlengd tot 31 december 2015. U kan uw reacties bezorgen aan Mike Mortelmans (mike.mortelmans@ovam.be) en Johan Ceenaeme (johan.ceenaeme@ovam.be).

We kijken uit naar uw reacties.

pdf bestandVoorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering (112 kB)

pdf bestandGeconsolideerde versie Bodemdecreet (met voorgestelde wijzigingen) (499 kB)