Rapportage over lopende milieubeleidsovereenkomsten

De betrokken partijen moeten rapporteren over de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomsten. Het bedrijfsleven moet jaarlijks een verslag uitbrengen over het afgelopen jaar. Voor de meeste milieubeleidsovereenkomsten wordt een publieke versie opgemaakt onder de vorm van het jaarverslag van de beheersorganismen die instaan voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht. Deze jaarverslagen kunt u terugvinden op de website van de respectievelijke beheersorganismen.

De Vlaamse Regering moet tweejaarlijks een evaluatierapport uitbrengen over de lopende milieubeleidsovereenkomsten. Deze evaluatierapporten worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement en vervolgens besproken in de Commissie Leefmilieu.

U vindt de evaluatierapporten in deze tabel.

 

Contact

Dienst Ketenbeheer en Bedrijven
mbo@ovam.be
015 284 161