Rawfill

Rawfill logoRawfill logo met Interreg en vlag

 

Beleid oude stortplaatsen- conceptnota duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen

...Het gaat om een vernieuwend concept, ook bekend als Enhanced Landfill Management & Mining of ELFM². Centraal staat een lange termijnbeheer van voormalige stortplaatsen. Optimale en duurzame integratie van stortplaatsen in de leefomgeving zijn de belangrijkste krachtlijnen. Stortplaatsen worden niet langer gezien als louter statische constructies die voor de eeuwigheid zijn ontworpen. Het vormen eerder dynamische voorraden van materiaal, energie en ruimte die vroeg of laat een meerwaarde opleveren voor de leefomgeving en de lokale economie. Die benadering is nu ook opgepikt door de Europese Unie, die het Interreg North-West- Europe-project RAWFILL heeft goedgekeurd.

Om de nieuwe benadering van stortplaatsen te bevorderen, is er nood aan een nieuwe specifieke aanpak. Daar ligt dan ook de focus van de partners van RAWFILL. Naast de OVAM nemen zeven andere Europese organisaties deel aan het project: SPAQuE (coördinatie), de Universiteit van Luik, Natural Environment Research Council (UK), Cleantech Flanders (B), ATRASOL (B), SAS Les Champs Jouault (F), Bergischer Abfallwirtschaftsverband (D).

Op 7 juni 2017 vond in Luik de startvergadering plaats van RAWFILL.

Oplossingswegen

Rawfill wil een antwoord bieden aan deze uitdagingen. Dit door een methodologie te ontwikkelen om:

  • Uitgebreide inventarissen uit te bouwen;
  • Ontbrekende informatie door combinatie van historische en geofysische methoden tegen een aanvaardbare prijs te verzamelen.
  • Een beslissingsondersteunend instrument te ontwikkelen, waarmee de stortplaatsen op basis van hun ontginbaarheid kunnen worden ingedeeld en gerangschikt.

Lange termijn

Het project zelf loopt drie jaar. Op lange termijn zal de impact van RAWFILL worden bewerkstelligd door het opbouwen van een e-bibliotheek en het organiseren van opleidingen en workshops waarbij de bevindingen van RAWFILL op grotere schaal zullen worden verspreid.