Rawfill ontwikkelt methodologie voor Enhanced Landfill Management & Mining

  • 12 oktober 2017

Het Interreg-project Rawfill gaat op zoek naar een specifieke aanpak voor het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen.

OVAM-conceptnota over het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen

In 2015 keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, de OVAM-conceptnota over het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen goed. Het gaat om een vernieuwend concept, ook bekend als Enhanced Landfill Management & Mining of ELFM². Centraal staat een langetermijnbeheer van voormalige stortplaatsen, met de optimale en duurzame integratie van stortplaatsen in de leefomgeving als belangrijkste krachtlijnen.

Materiaal, energie en ruimte

Stortplaatsen worden niet langer gezien als louter statische constructies die voor de eeuwigheid zijn ontworpen, maar als dynamische voorraden van materiaal, energie en ruimte die vroeg of laat een meerwaarde opleveren voor de leefomgeving en de lokale economie. Die benadering is nu ook opgepikt door de Europese Unie, die het Interreg North-West Europe-project Rawfill heeft goedgekeurd.

Om de nieuwe benadering van stortplaatsen te bevorderen, is er nood aan een specifieke aanpak. Daar ligt dan ook de focus van de partners van Rawfill.

Methodologie

Er is vandaag geen precieze informatie over het potentieel van terugwinning van grondstoffen en ruimte. Dat staat een efficiënt voorraadbeheer van stortplaatsen in de weg. Bovendien zijn de huidige methoden om stortplaatsen te onderzoeken erg duur. Rawfill wil een antwoord bieden op die uitdagingen.

De projectpartners willen een methodologie voor ELFM-operaties ontwikkelen door aangepaste inventarissen uit te bouwen en te gebruiken, ontbrekende informatie tegen een aanvaardbare prijs te verzamelen en ten slotte een beslissingsondersteunend instrument te ontwikkelen waarmee de ‘ontginbaarheid’ van stortplaatsen beter kan worden ingeschat. Om de informatievergaring zo goedkoop mogelijk te houden, zullen de partners zoeken naar een combinatie van historische en geofysische methoden.

Blijvende impact

Het project loopt drie jaar, maar Rawfill streeft naar een blijvende impact door een e-bibliotheek op te bouwen en opleidingen en workshops te organiseren om de bevindingen op grote schaal te verspreiden.

Naast de OVAM bestaat de projectgroep uit zeven andere Europese organisaties: SPAQuE (België), de Universiteit van Luik, de Natural Environment Research Council (UK), i-Cleantech Vlaanderen, ATRASOL (België), SAS Les Champs Jouault (Frankrijk) en het Bergischer Abfallwirtschaftsverband (Duitsland).