Register van gebruikte grondstoffen

De grondstoffengebruikers die non-ferro metalen winnen en raffineren met pyrometallurgische, hydrometallurgische of elektrolytische procedés houden een register bij van de door hen gebruikte grondstoffen die overeenkomstig de pdf bestandMateriaalcodelijst (165 kB) worden aangeduid als op te nemen in het inkomende materialenregister. De minister kan de grondstoffengebruikers aanwijzen die een inkomend materialenregister moeten bijhouden. Het inkomende materialenregister bevat de volgende gegevens over de gebruikte grondstoffen:

  • datum en uur van de aanvoer van de te gebruiken grondstoffen;
  • de hoeveelheid aangevoerde grondstoffen in liter of kg;
  • de aard en de samenstelling van de grondstoffen, met vermelding van de materiaalcode;
  • indien van toepassing, naam, adres, met inbegrip van het land en, indien gekend, het identificatienummer van de grondstoffenproducent, voor Belgische grondstoffenproducenten het ondernemingsnummer en voor buitenlandse het btw-nummer;
  • de beoogde toepassingswijze van de grondstoffen: dispers gebruik, gebruik als brandstof of ander gebruik in een ingedeelde inrichting; 
  • korte omschrijving van de toepassingswijze; 
  • indien van toepassing, de vermelding dat de aangevoerde grondstoffen geweigerd zijn, met de reden van de weigering.

Het register wordt ten minste elke werkdag of na elke aanvoer aangevuld met de meest recente gegevens.

De grondstoffen die gebruikt worden in de inrichting waar ze zijn ontstaan, hoeven niet te worden opgenomen in het register, vermeld in het eerste lid.

Het register wordt gedurende vijf jaar door de grondstoffengebruiker digitaal bijgehouden. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en, voor binnenschippers, op het schip.