Register van geproduceerde afvalstoffen

De afvalstoffenproducent van bedrijfsafvalstoffen houdt een register bij van de geproduceerde afvalstoffen, dat de volgende gegevens bevat:

  • de hoeveelheid afvalstoffen in ton, kubieke meter, liter of kilogram; 
  • de aard en de samenstelling van de afvalstoffen, met vermelding van de EURAL-code; 
  • de verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen: storten, verbranden met energierecuperatie (R1), andere afvalverbranding (D10), hergebruik, composteren, recyclage, sorteren, andere voorbehandeling; 
  • indien van toepassing, naam, adres en identificatienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar, van Belgische inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars het ondernemingsnummer en van buitenlandse het btw-nummer; 
  • naam, adres en identificatienummer van de verwerker van de afvalstoffen, van Belgische verwerkers het ondernemingsnummer en van buitenlandse verwerkers het btw-nummer. 

Het register van geproduceerde afvalstoffen wordt ten minste elke maand aangevuld met de meest recente gegevens.

Als register van geproduceerde afvalstoffen kan een verzameling van identificatieformulieren gebruikt worden, aangevuld met de gegevens over de afvalbewegingen waarvoor geen identificatieformulier vereist is of waarvoor de afvalstoffenproducent zelf regelingen treft.

Het register wordt gedurende vijf jaar door de afvalstoffenproducent bijgehouden. Dat mag ook op papier zijn. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en, voor binnenschippers, op het schip.

Om het voor u als bedrijf mogelijk te maken om uw afvalproductie beter te monitoren, heeft de OVAM een standaard sjabloon ontwikkeld voor uw afvalstoffenregister. Dit vindt u rechts op deze pagina en kan u alvast downloaden.