Renovatie sociale woningbouw in Zelzate

Beeld ZelzateDe toekomst wordt dynamisch gebouwd

Na enkele decennia zijn de meeste gebouwen aan het einde van hun Latijn. Ze zijn uitgeleefd of beantwoorden niet langer aan de hedendaagse woon- en comfortbehoeften. De sloophamer maakt dan alles met de grond gelijk en laat een puinhoop van onbruikbare bouwmaterialen achter. Het concept ‘dynamisch of veranderingsgericht bouwen’ moet daarin verandering brengen. Het maakt het mogelijk om gebouwen vlot aan te passen aan de nieuwe noden of wensen van de huidige of toekomstige bewoners. De OVAM pioniert als beleidsmaker in ‘veranderingsgericht bouwen’, en liet een onderzoeksteam ‘de woontoren’ van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in Zelzate adviseren.

In eerste instantie wilde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMW) in Zelzate een uitbreiding realiseren bij het bestaande appartementsgebouw op het Hoogbouwplein om de nieuwe woonbehoeften in te vullen. Maar in samenwerking met VITO, VUB en KU Leuven koos KPW Architecten voor veranderingsgericht bouwen, en wist de bouwheer te overtuigen.