Resultaten inventarisatieproject

De Vlaamse gemeenten brachten alle risicogronden op hun grondgebied in kaart. Via de uitwisseling van deze Gemeentelijke Inventaris heeft de OVAM sinds 2018 een volledig zicht op waar precies in Vlaanderen de bodem mogelijk verontreingd is. Dankzij dit titanenwerk komt de doelstelling om tegen 2036 alle historische verontreinigingen in sanering te hebben weer wat dichterbij.

85.000 risicogronden in Vlaanderen

evolutie uitwissteling GIIn het verleden bleek het overmaken van de Gemeentelijke Inventaris van risicogronden aan de OVAM niet vanzelfsprekend. De OVAM lanceerde in 2012 een nieuw webloket voor gemeenten om een digitale uitwisseling van deze gegevens mogelijk te maken. Sindsdien is de kwaliteit en uitwisselbaarheid van de Gemeentelijke Inventaris sterk verbeterd. Om de opbouw en het beheer van de Gemeentelijke Inventaris maximaal te faciliteren, is er ondersteuning geboden via toelichtingen, handige tools én advies op maat. Met de inzet van externe experten kwam het inventarisatieproject vanaf 2015 in een stroomversnelling.

Tegen eind 2017 moest elke Gemeentelijke Inventaris volledig afgerond zijn. Om deze deadline te halen, lieten 262 gemeenten zich bijstaan door ons team van externe experten. Samen zochten we naar de meest praktische oplossing om de gevraagde informatie uit milieuvergunningen tijdig via het webloket uit te wisselen. Hierbij lag de focus op de digitalisering van de beschikbare informatie van de gemeentelijke archieven, eventueel aangevuld met de provinciale data per gemeente. Hiervoor werkten de externe experten ook intens samen met de provinciale archieven.

Met resultaat: De gemeenten hebben in totaal informatie over risico-inrichtingen op  ca. 187.000 kadastrale percelen doorgegeven via het webloket. Wat betekent dat Vlaanderen in totaal 85.000 risicogronden telt.

Nu de kaart met risicogronden zo goed als volledig is uitgetekend kunnen de gemeenten en de OVAM vooruitkijken. Iets meer dan de helft van de 85.000 risicogronden worden nog onderzocht. Door het onderzoekstempo op te drijven, kunnen we tijdig de nodige saneringswerken starten en onderbenutte terreinen herontwikkelen.

 

 

 

Contact

Team Bodemattestering en Grondoverdracht

bodem@ovam.be
015 284 137

folder inventaris risicogronden
Wat moet u doen als de gegevens niet correct zijn?
Welke gronden zijn reeds onderzocht?
geoloket printscreen