Roadmap circulaire economie voor de Antwerpse haven

  • 23 mei 2018

De Antwerpse haven huisvest een cluster van industriële activiteiten die geënt zijn op in- en uitgaande materiaalstromen. In een roadmap met als focus de circulaire economie brengt de haven samen met de OVAM en een brede groep van bedrijven en federaties de mogelijkheden in beeld van hoe de havenzone zich kan ontwikkelen tot een recycling hub voor kunststoffen en metalen.

Elektrisch transport

De haven moet er zich ook op voorbereiden om alle transport volledig elektrisch te maken en daarbij een decentraal en gedeeld energie- en mobiliteitsnetwerk te gebruiken. In de toekomst kan de haven ook optreden als coördinerend platform voor de optimale overslag en afzet van nieuwe en gerecycleerde grondstoffen, en voor investeringen in kennisopbouw en nieuwe recyclageactiviteiten.

Het volledige rapport met de roadmap vindt u hier.