Hoe kan bodemkwaliteit een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van lokale besturen

Het project loopt op drie parallelle sporen:

1. Opmaak van een online kennisplatform

De kerngroep richtte een interactief online platform ‘BODEMNET’ op, dat in een eerste fase enkel toegankelijk is voor beleidsinstanties, gemeentebesturen en bodemdeskundigen. BODEMNET biedt niet enkel toegang tot een Vlaams beleidsnetwerk, maar zoekt samen met u naar een rode draad doorheen de veelheid aan informatie rond bodem. U vindt er documentatie, contactgegevens, discussies, actuele nieuwsberichten en mag zelf ook aanvullingen doen. Daarnaast kunt u met collega-beleidsvoerders netwerken en nagaan hoe zij binnen hun gemeente het bodemverhaal binnenleiden.

2. Interactie met lokale besturen

In september 2013 gingen een aantal workshops door die diverse beleidsinstanties en bodemexperten samenbracht. Tijdens deze workshops gingen we op zoek naar oplossingen met betrekking tot de bodem, die opportuniteiten bieden voor diverse beleidsgerelateerde uitdagingen binnen gemeenten. Resultaten en bevindingen uit deze workshops worden verder bediscussieerd, verwerkt en actief gebruikt tijdens het verdere proefproject.

3. Opmaak van een inspiratieboek met goede voorbeelden van een integraal en duurzaam bodemgebruik

Wij zijn op zoek naar knappe, bodemgerelateerde projecten. Het doel is inzicht te verwerven in projecten waar duurzaam bodemgebruik impact nalaat, mooi geïntegreerd wordt of zelfs hét verschil maakt. Vanaf midden december post men geregeld projecten via het online BODEMNET, maar ook u als lokaal bestuur kan projecten aanbrengen.

Meer info: https://www.yammer.com/bodemnet of info@bodemnet.be