Aalst

Binnen het samenwerkingsverband worden volgende thema's opgenomen:

Huishoudelijk afval als hefboom voor maatschappelijke meerwaarde

De Sint-Elisabethwijk en de Molendries-Hovenierstraat kennen al enkele jaren afvalproblemen. Er is relatief veel huishoudelijk afval en dat wordt bovendien te vroeg buitengezet. De gemeenschap draait op voor de opruimkost en een deel van het pmd gaat verloren voor recyclage. In samenwerking met de OVAM werkt Aalst aan een propere buurt via een betere inzameling van huishoudelijk afval.
Ilse Uyttersprot, toenmalig burgemeester van Aalst: “Met een integrale aanpak van de problematiek – in samenwerking met onder meer het OCMW, de lokale politie en het jeugdwerk – wil Aalst de buurt een nieuwe impuls geven. Hierbij streven we naar een grote participatie van de buurtbewoners.”

Optimaliseren gemeentelijke inventaris van risicogronden

Aalst en de OVAM werken intens samen om een zo volledig mogelijke gemeentelijke inventaris van risicogronden op te stellen. Hierdoor wordt elke mogelijke bodembedreigende activiteit in Aalst efficiënt in kaart gebracht. Wie een grond wil kopen, krijgt dan van de stad snel alle informatie over een mogelijke bodemverontreiniging.

Woonzones

Op sommige percelen waren in het verleden (potentieel) historische bodemverontreinigende activiteiten gevestigd. Bij verkoop van zulke gronden zijn de eigenaars verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren, hoewel ze meestal niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele verontreiniging. Dankzij een globale aanpak verminderen we de administratieve en financiële lasten voor de eigenaars. Bovendien krijgt de overheid sneller een beeld van de verontreiniging en mogelijke risico’s.