Antwerpen

OVAM en Antwerpen werken samen aan een duurzame stad

Steden en gemeenten kampen met complexe milieuvraagstukken die het lokale beleid overstijgen. Daarom gaan de stad Antwerpen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in 2016 nauwer samenwerken. Vandaag ondertekenden ze daarvoor een samenwerkingsverband. De stad en de OVAM zullen rond uitlopende projecten samenwerken: van afvalbrengsystemen over circulaire mode tot werken aan een klimaatneutrale stad.  

De OVAM en de stad Antwerpen zullen samenwerken op het vlak van het afval-, materialen- en bodembeleid. Het gaat daarbij zowel om lopende dossiers als nieuwe projecten. Antwerpen en de OVAM werken onder andere samen rond:

  • afvalbrengsystemen;
  • circulaire mode in het project ‘Fashion Flows’;
  • het vervolledigen van de gemeentelijke inventaris van risicogronden;
  • het uitwisselen van expertise over afval-, materialen- en bodembeleid op internationaal niveau;
  • een proefproject rond de aanpak van asbesthoudende isolatieleidingen;
  • een klimaatneutraal Antwerpen in 2050.

De samenwerking zorgt voor een win-winsituatie: de OVAM realiseert haar beleid en de stad vindt een passende oplossing voor lokale problemen. Het samenwerkingsakkoord tussen de OVAM en stad Antwerpen schuift concrete voorstellen naar voor. Bovendien zoeken beide partners steeds naar de meerwaarde die circulaire economie kan betekenen voor de Antwerpse samenleving en kunnen ze een beroep doen op elkaars kennis en expertise.

Afvalbrengsystemen

Er wordt een leertraject opgestart over hoe afval optimaal kan worden ingezameld in een grote stad. Een belangrijke piste is daarbij het afvalbrengsysteem, waarbij burgers hun afval naar een afvalcontainer (of sorteerstraat) in hun buurt brengen. Dit heeft het voordeel dat burgers hun selectief ingezameld afval kunnen wegbrengen wanneer het hen past.

Circulaire mode in het project ‘Fashion Flows’

Fashion Flows is een innovatieproject van Stadslab2050, een stedelijk platform dat de omslag naar een duurzaam Antwerpen wil versnellen. Het doel: circulaire mode vanuit Antwerpen, de modestad van Vlaanderen, op gang trekken. De OVAM draagt bij aan dit project met een projectsubsidie en deelt ook haar ervaring met ecodesign, textielrecyclage, de kringwinkelsector en duurzaam materialengebruik in het algemeen.

Zicht op alle risicogronden

Tegen 2017 wil de OVAM zicht hebben op alle potentieel vervuilde percelen in Vlaanderen. Vanuit het samenwerkingsverband wordt hierop extra ingezet. Het doel is een volledige gemeentelijke inventaris en een vlotte uitwisseling van gegevens met de OVAM. Zo worden alle risicogronden in kaart gebracht en kunnen brownfields en stadskankers vroeg worden opgespoord én kan er snel werk gemaakt worden van de herontwikkeling.

Uitwisselen van expertise over afval-, materialen- en bodembeleid op internationaal niveau

De OVAM en Antwerpen werken de komende jaren samen om hun expertise en deskundigheid op vlak van afval-, materialen- en bodembeleid op internationaal niveau uit te wisselen. Buitenlandse delegaties zijn in de stad te gast en beleidsmedewerkers van de stad nemen deel aan buitenlandse missies.

Een proefproject rond de aanpak van asbesthoudende isolatieleidingen

In 2014 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het asbestafbouwbeleid onder coördinatie van de OVAM. Samen met Antwerpen werkt de OVAM een aanpak uit voor de verwijdering van asbesthoudende isolatieleidingen in Antwerpen.

Een klimaatneutraal Antwerpen in 2050

Antwerpen heeft een duidelijke doel voor ogen: in 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn. Een strategisch energiebeleid is één van de speerpunten. Het energiepotentieel van lokaal te winnen biomassa is vandaag nog een blinde vlek. Samen met de OVAM wil de stad een realistische toekomstbeeld schetsen.

Lees de volledige overeenkomst hiernaast.