Eeklo

Project afvalstappelplan: reductie huishoudelijk restafvalcijfer

Stad Eeklo heeft in vergelijking met het Vlaams gemiddelde een hoog restafvalcijfer. Aan de hand van een stappenplan willen we in dit partnerschap het huishoudelijk restafvalcijfer van stad Eeklo laten dalen.

Woonzones met potentiële verontreiniging

Op sommige percelen waren in het verleden (potentieel) historische bodemverontreinigende activiteiten gevestigd. Bij verkoop van zulke gronden zijn de eigenaars verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren, hoewel ze meestal niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele verontreiniging. Dankzij een globale aanpak verminderen we de administratieve en financiële lasten voor de eigenaars. Bovendien krijgt de overheid sneller een beeld van de verontreiniging en mogelijke risico’s.

Samenwerking rond de Hartwijk

De stad Eeklo heeft de ambitie om met de toekomstige hartwijk de referentie te worden voor het toekomstig duurzaam wonen in een stedelijk gebied. Vanuit het partnerschap werken we hier dan ook aan mee.

Project gemeentelijke inventaris van risicogronden

Stad Eeklo en de OVAM werken intens samen om een zo volledig mogelijke gemeentelijke inventaris van risicogronden op te stellen. Hierdoor wordt elke mogelijke bodembedreigende activiteit in Eeklo efficiënt in kaart gebracht. Wie een grond wil kopen, krijgt dan van de stad snel alle informatie over een mogelijke bodemverontreiniging.