Kortrijk

Optimalisatie van de ophaling van de verschillende afvalfracties in een groenafval-regio (Afgerond)

Stad Kortrijk wenst de ophaling van restafval, naar analogie met PMD, papier en karton, om de veertien dagen op te halen, synchroon met de inzameling van PMD, papier en karton. Het proefproject bestaat er in om binnen een welafgebakende zone, deels verstedelijkt, deels ruraal, dergelijke inzameling voor een bepaalde periode te organiseren en hieruit de problemen voor de burger én de ophaler te detecteren en de oplossingen uit te testen. Dit proefproject zoekt eveneens naar de kritische succesfactoren die een implementering van een veertiendaagse ophaling mogelijk maken. Naast deze succesfactoren wordt vooral aandacht besteed aan de participatie en communicatie met de bevolking.

Gemeentelijke inventaris van risicogronden

Stad Kortrijk en de OVAM werken intens samen om een zo volledig mogelijke gemeentelijke inventaris van risicogronden op te stellen. Hierdoor wordt elke mogelijke bodembedreigende activiteit in Kortrijk efficiënt in kaart gebracht. Wie een grond wil kopen, krijgt dan van de stad snel alle informatie over een mogelijke bodemverontreiniging.

Woonzones met potentiële verontreiniging

Op sommige percelen waren in het verleden (potentieel) historische bodemverontreinigende activiteiten gevestigd. Bij verkoop van zulke gronden zijn de eigenaars verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren, hoewel ze meestal niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele verontreiniging. Dankzij een globale aanpak verminderen we de administratieve en financiële lasten voor de eigenaars. Bovendien krijgt de overheid sneller een beeld van de verontreiniging en mogelijke risico’s.