Mechelen

Binnen het samenwerkingsverband worden volgende thema's opgenomen:

Optimaliseren gemeentelijke inventaris (GI) van risicogronden

Gezien het belang van de GI zet de OVAM vanuit het OVAM-samenwerkingsverband hier extra op in. Er werd een aangepaste aanpak uitgewerkt, waarin het uiteindelijke doel was dat de stad Mechelen enerzijds een volledige gemeentelijke inventaris zou bekomen en anderzijds dat er een vlotte uitwisseling met de OVAM en het grondeninformatieregister tot stand zou komen.

Dit leidde tot een mooi resultaat. Stad Mechelen behaalde als één van de eerste lokale besturen in Vlaanderen de deadline van december 2013.

Project geweigerde pmd-zakken (afgerond)

Stad Mechelen & Ivarem onderzochten hoe men het aantal slecht gesorteerde pmd-zakken tot een minimum kan beperken. Waar zijn de probleemwijken en welke oplossingen schuiven daar we naar voren? Na een positieve evaluatie wordt de gekozen oplossing toegepast in heel Vlaanderen en zelfs België. Het gaat hier immers niet om een specifiek Mechels probleem. Dit project werd getrokken door afvalintercommunale IVAREM en liep eveneens in de gemeente Duffel. De resultaten van dit project zijn meegenomen in de evaluatie van de aflopende erkenning en de verlening van de nieuwe erkenning van FostPlus.

Project woonzones met potentiële verontreiniging

Op sommige percelen waren in het verleden (potentieel) historische bodemverontreinigende activiteiten gevestigd. Bij verkoop van zulke gronden zijn de eigenaars verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren, hoewel ze meestal niet verantwoordelijk zijn voor die verontreiniging. Dankzij een globale aanpak worden de administratieve en financiële lasten voor de eigenaars verminderd. Bovendien krijgt de overheid sneller een beeld van de verontreiniging en de mogelijke risico’s.

Duurzaam aankoopbeleid – duurzame overheidsopdrachten

Vanuit het samenwerkingsverband loopt er eveneens een gezamenlijk traject tussen Stad Mechelen en de OVAM over de verankering van duurzaamheid in het aankoopproces. Dit kadert in de doelstellingen van de stad als overheidsbedrijf, waarbij milieu- en maatschappelijke aspecten worden geïntegreerd in de bedrijfsactiviteiten. Dit past ook in het Vlaams Actieplan Duurzame overheidsopdrachten, waarbij de Vlaamse regering ambieert om tegen 2020 haar overheidsopdrachten voor 100% te verduurzamen. Hierbij neemt de OVAM haar voorbeeldfunctie op en beoogt om reeds tegen eind 2015 haar aankopen 100% te verduurzamen.

De doelstelling van deze samenwerking is, via een gezamenlijk leertraject, het duurzaam aankoopbeleid van de centrumstad Mechelen op een beleidsmatige en gestructureerde manier te verankeren in de werking van de organisatie. De gemeente Duffel neemt ook deel aan deze uitwisseling, als voorbeeld van een kleinere gemeente met minder slagkracht om de aankopen procesmatig te verduurzamen.

Duurzaam evenementenbeleid

Het streven naar afvalarme en duurzame evenementen is al jaren een belangrijke doelstelling van de OVAM. Met het groeiende en gevarieerde aanbod aan evenementen, animatie en feestelijkheden in heel Vlaanderen heeft deze groep een belangrijke impact op het leefmilieu waaronder een aanzienlijk deel op gebied van afval en materialen. De OVAM stimuleert organisatoren om stil te staan bij hun aanpak en oog te hebben voor hun milieu-impact. De OVAM stelt praktische hulpmiddelen en stimulansen ter beschikking.

In 2014 slaan de OVAM, stad Mechelen en IGEMO de handen in mekaar om de evenementen gecoördineerd door het nieuwe evenementenloket MMMechelen te verduurzamen. Samen met de stad Mechelen én partners werkt de OVAM ondersteuning en een plan van aanpak uit om nog meer in te zetten op duurzaamheid bij het organiseren van evenementen.

Reconversie zone Arsenaal-Douane

De site ten zuiden van het station van Mechelen bevat een aantal zwaar vervuilde en onbenutte gronden. Vanuit het het partnerschap werken we dan ook mee aan de lopende reconversie.