Samen saneren

De Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009 tekende de Vlaamse krijtlijnen voor het kaderen van bodemsanering in duurzame ontwikkeling. Kris Peeters, voormalig Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, stipte al eerder aan dat bodemsanering rekening moet houden met de financiële realiteit.

Onmiddellijke sanering van alle historisch vervuilde gronden die een bedrijf bezit kan immers het omgekeerde effect hebben. Het bedrijf komt in een financieel en organisatorisch onmogelijk parket. En de verontreinigde gronden blijven verontreinigd ...

Historische bodemverontreiniging wordt aangepakt

Op 15 maart 2013 wijzigde de Vlaamse Regering het Vlaamse reglement voor bodemsanering en bodembescherming (VLAREBO). Hierdoor kunnen zowel particulieren, ondernemingen als openbare besturen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging.