Bedrijfsspecifieke overeenkomsten (BSOK)

Oog voor economische realiteit

Bodemsanering moet rekening houden met de financiële realiteit. Onmiddellijke sanering van alle historisch vervuilde gronden die een bedrijf bezit kan het omgekeerde effect hebben: het bedrijf komt in een financieel en organisatorisch onmogelijk parket. En de verontreinigde gronden blijven verontreinigd ...

De oplossing? Spreiding in de tijd en een dubbele prioriteitsstelling. Bodemverontreinigingen met het grootste risico krijgen de hoogste prioriteit. Daarna komen de andere terreinen aan bod volgens hun maatschappelijk belang - dit in het kader van een duurzame ontwikkeling. Belangrijk is echter dat in geen geval geraakt wordt aan de krijtlijnen van het Bodemdecreet. Deze bepalingen en verplichtingen blijven onverminderd van kracht.

Twee partners, één doelstelling

Kampt een bedrijf met grote of complexe historische verontreinigingen? Dan hoeft men niet bij de pakken te blijven zitten. In samenspraak met de OVAM wordt gezocht naar een oplossing waarin én het bedrijf, én het milieu, én de Vlaamse overheid zich vinden.

De bedrijfsspecifieke overeenkomst tussen de OVAM en partijen als bv NMBS-groep, Umicore, De Lijn, Eandis, Tessenderlo Chemie, de Haven van Zeebrugge, Colruyt, Bekaert, Dats, Havenbedrijf Antwerpen, North Sea Port, Krijgsmacht, AWV, VLM, ANB en Biac sluit zo naadloos aan bij de strategische doelstellingen van het Vlaamse bodembeleid.

De OVAM voert voortdurend verdere onderhandelingen met verschillende partijen over de mogelijkheid om een Bedrijfsspecifieke Overeenkomst (BSOK) af te sluiten.

Is uw interesse gewekt? Neem dan zeker contact op met de OVAM.

 
Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be

Gerelateerde informatie