Samen saneren

De Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009 tekende de Vlaamse krijtlijnen voor het kaderen van bodemsanering in duurzame ontwikkeling. Kris Peeters, voormalig Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, stipte al eerder aan dat bodemsanering rekening moet houden met de financiële realiteit.

Onmiddellijke sanering van alle historisch vervuilde gronden die een bedrijf bezit kan immers het omgekeerde effect hebben. Het bedrijf komt in een financieel en organisatorisch onmogelijk parket. En de verontreinigde gronden blijven verontreinigd ...

Historische bodemverontreiniging wordt aangepakt In de Vlaamse vestigingen Hoboken, Olen en voormalige vestigingen Balen/Lommel en Overpelt van Umicore nv is er al meer dan honderd jaar een productie van non-ferrometalen. Deze productie heeft er in het verleden toe geleid dat er een historische bodem- en grondwatervervuiling op het bedrijfsterrein en in de omgeving is ontstaan. In november 1997 tekende Umicore een vrijwillige overeenkomst met de Vlaamse overheid om deze historische vervuiling aan te pakken.

Op 15 maart 2013 wijzigde de Vlaamse Regering het Vlaamse reglement voor bodemsanering en bodembescherming (VLAREBO). Hierdoor kunnen zowel particulieren, ondernemingen als openbare besturen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging.