Sanering voormalige gassite Edgard Tinelstraat in Sinaai

  • 9 juli 2019

In juni startte de OVAM met de sanering van de bodem en het grondwater op de voormalige gasfabriekssite aan de Edgard Tinelstraat in Sinaai. De werken gaan door tot het bouwverlof. 

Bodemonderzoek op de voormalige gasfabriekssite aan de Edgard Tinelstraat in Sinaai wees op de verontreiniging met minerale olie, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naftaleen (BTEXN), en op de aanwezigheid van poly-aromatische koolwaterstoffen (paks). De OVAM is begonnen met de sanering van bodem en grondwater. De werken duren tot het bouwverlof.

De verontreiniging werd veroorzaakt door de Compagnie Nationale d’Eclairage, die in 1911 een milieuvergunning aanvroeg voor een ‘gasbereiderij’ voor verlichting en verwarming. Er kwamen twee gebouwen met een gashouder. Na WO I schakelde Sinaai over op elektriciteit. De gasfabriek ging dicht en werd later gedeeltelijk gesloopt.

Twee fases

De OVAM saneert in twee fases. Eerst halen we de leeflaag van ongeveer 70 cm weg over de hele zone van de voormalige gasfabriek. Ter hoogte van de vroegere gashouder graven we daarna dieper tot minimaal 1,7 meter onder het maaiveldniveau. Tijdens de werken pompen we het grondwater op om het te zuiveren.

Minimale hinder

De ontgraving van de verontreinigde grond gebeurt zo snel mogelijk. Een erkend saneringsdeskundige houdt continu grond, grondwater en omgevingslucht met metingen in de gaten.

De sanering gebeurt in nauwe samenwerking met de school en de bewoners in de buurt. De aanpak houdt rekening met hun noden en bezwaren. Zo blijft de hinder zo klein mogelijk. De aannemer stelt in overleg met de politie en de brandweer een verkeerscirculatieplan op en zorgt voor zo weinig mogelijk geluids- en geuroverlast. We voeren de werken grotendeels uit tijdens de vakantie. Na de saneringswerken volgen we de grondwaterkwaliteit verder op. 

Nieuwe sporthal

Aansluitend op de saneringswerken starten de funderingswerken voor de nieuwe sporthal op de site. Daardoor worden bepaalde zones in eerste instantie niet volledig aangevuld en blijft de grondwaterzuiveringsinstallatie stand-by.

Meer info
Jan Verheyen: woordvoerder@ovam.be