Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren

Regeling voor particulieren

Bevindt u zich in één van onderstaande 3 situaties?

  1. Op mijn grond was er een schadegeval met bodemverontreiniging.
  2. Op de grond die ik huur of verhuur was er een schadegeval met bodemverontreiniging.
  3. Door een schadegeval bij mijn buur is er mogelijk bodemverontreiniging op mijn grond.

Raadpleeg dan zeker het document 'Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren.' Het geeft  alle informatie weer die u nodig hebt om dit schadegeval verder af te handelen. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

Links

Lijst Bodemsaneringsdeskundigen

Kaart spreiding Bodemsaneringsdeskundigen
 

Contact

Afdeling Doelgroepgericht Saneren
Team Lokale en bovenlokale besturen
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
015 284 488
schade@ovam.be