Schadegevallen: regeling stads- en gemeentebesturen

Verplichtingen steden en gemeenten

Uit het Bodemdecreet vloeien verplichtingen voor de steden en gemeenten voort. We lijsten ze voor u op.

  • Een schadegeval met bodemverontreiniging op een grond die eigendom is van de stad of gemeente.
  • Op een weg die in de stad of gemeente ligt gebeurt een ongeval met bodemverontreiniging tot gevolg.
  • Een inwoner of bedrijf meldt een schadegeval met bodemverontreiniging op zijn grond.

U vindt alle info over wat de stad of gemeente moet doen in het document 'Schadegeval met bodemverontreiniging, luik steden en gemeenten'. U vindt dit document hier: Schadegeval_bodemverontr-steden-gemeenten 2013.pdf

Is de burgemeester van uw gemeente de bevoegde overheid om het schadegeval verder op te volgen dan kan u gebruik maken van de briefsjablonen die u hieronder kan terugvinden (zie voorbeeldbrieven).

Voorbeeldbrieven

Indien er een mogelijke bodemverontreiniging ontstaan is als gevolg van een schadegeval kan u als gemeente bevoegd zijn om maatregelen op te leggen aan de saneringsplichtige.
Voor het opleggen van de maatregelen kan u gebruik maken van onderstaande briefsjablonen 'begeleidend schrijven besluit - gemeente.doc' en 'besluit maatregelen door gemeente.doc'. Tevens kan het briefsjabloon 'herinnering besluit - gemeente.doc' gebruikt worden indien de saneringsplichtige niet of in onvoldoende mate reageert.

Het besluit maatregelen geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning.  Het kan in bepaalde situaties zijn dat door de aangestelde bodemsaneringsdeskundige wordt vastgesteld dat het oorspronkelijk afgeleverde besluit niet (volledig) overeenkomt met de uit te voeren (meldings-of vergunningsplichtige) maatregelen. De bodemsaneringsdeskundige dient dan tijdig aan de bevoegde overheid te vragen om een aangepast besluit over te maken.

Gelieve de OVAM tijdig te informeren indien de opgelegde maatregelen niet of in onvoldende mate werden uitgevoerd.

Begeleidende brief besluit - gemeente (Word-versie)

Begeleidende brief besluit  - gemeente (PDF-versie)

Besluit maatregelen door gemeente (Word-versie)

Besluit maatregelen door gemeente (PDF-versie)

Herinnering besluit - gemeente (Word-versie)

Herinnering besluit - gemeente (PDF-versie)

 

melding schadegeval

Melding van het schadegeval

Bij een schadegeval op een grond in eigendom van de gemeente gebeurt de melding van het schadegeval bij de OVAM.

Om een bodemverontreiniging ten gevolge van een schadegeval te melden aan de OVAM raden wij u aan  gebruik te maken van het Webloket gemeenten (bodem).
Om u nog beter van dienst te zijn werd dit webloket in maart 2015 geoptimaliseerd. Voortaan is het ook mogelijk om extra bijlagen toe te voegen die gelinkt zijn aan het schadegeval.

Wenst u toch liever het schadegeval te melden via mail dan verzoeken wij u gebruik te maken van het meldingsformulier. Het ingevulde meldingsformulier mailt u naar schade@ovam.be.

Melding van de vaststelling van bodemverontreiniging (Word-versie)

Melding van de vaststelling van bodemverontreiniging (PDF-versie)

Opgelet!
De OVAM verwerkt ontvangen meldingsformulieren pas indien zij over alle nodige administratieve informatie beschikt. Wij verzoeken u dan ook het meldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen, eventueel aangevuld met extra informatie en/of documenten.

Schadegevallen
melding schadegeval
publicatieEBSD_acute_verontreiniging.JPG
Contact

Afdeling Doelgroepgericht Saneren
Team Lokale en bovenlokale besturen
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
015 284 488
schade@ovam.be