Schelle - Provinciale Steenweg

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bevindt zich ter hoogte van de Provinciale Steenweg (nrs. 439 tot 453D) Op deze site vindt u winkelpanden met parking en woningen. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Vroeger was er een ontginningsput voor klei die later als stortplaats voor diverse afvalstoffen werd gebruikt.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

Naar aanleiding van een vastgestelde verontreiniging tijdens de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek op één van de betrokken percelen, werd op kosten van de OVAM een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Uiteindelijk werd de volledige stortplaats betrokken bij het beschrijvend bodemonderzoek, waardoor het mogelijk was een gefundeerde uitspraak te formuleren voor alle percelen waarop werd gestort.

De percelen zijn daarom opgenomen in een site via het besluit van de OVAM dat op 15 februari 2007 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd er ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts op deze pagina.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Er werd een verontreiniging vastgesteld met zware metalen en poly-aromatische koolwaterstoffen. Uit het beschrijvend bodemonderzoek blijkt er geen risico te zijn voor de gezondheid en is er geen sanering noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 19604

Bodemsaneringsdeskundige
Libost-groep nv