Scherpenheuvel-Zichem - Schuurveld

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen aan de Schuurweg in Testelt, een deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem. Het terrein bestaat uit 2 deelzones: een woonwijk en weilanden. De woonwijk bestaat uit 11 percelen, waarvan er 10 bebouwd zijn.
Een plan met daarop de exacte locaties en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Het terrein zou in 1990-1991 zijn opgehoogd door de eigenaars. Hierna rezen er twijfels over de kwaliteit van de bodem. In 1994 werd een verkavelingsvergunning aangevraagd en toegekend. Ter hoogte van het terrein werd tijdens het uitvoeren van de bodemonderzoeken een ophooglaag aangetroffen. Deze situeert zich tussen 0.5 en 2 meter onder het maaiveld en bestaat uit baksteenfragmenten, asse, slakken ...

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 21 februari 2002 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd er ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts van de pagina.

De bodemonderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van de OVAM. De OVAM heeft de kosten van de bodemonderzoeken ter hoogte van de woonwijk gefinancieerd. De kosten van de bodemonderzoeken ter hoogte van de weilanden werden gefinancieerd door de eigenaar.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn geruststellend. Ter hoogte van alle 11 percelen van de woonwijk en beide percelen van het weiland wordt een ophooglaag vastgesteld op een gemiddelde diepte van 0.5 tot 1.5 meter onder het maaiveld. In deze ophooglaag zijn verhoogde concentraties aan zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen gevonden. In de toplaag worden slechts op enkele plaatsen overschrijdingen van de bodemsaneringsnormen vastgesteld. Op basis van de risico-evaluatie verwachten we voor de woonwijken en de weilanden geen risico’s voor mens of milieu. Op basis van de huidige kenmerken en functies van het terrein moet dan ook geen enkel perceel gesaneerd worden.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen  U kunt ook de OVAM contacteren.
 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 1174

Bodemsaneringsdeskundige
Tauw nv