Schriftelijke evaluatie grondwatermodellering

  • 8 mei 2019

Alle bodemsaneringsdeskundigen van type 2 moeten, overeenkomstig artikel 25/2 11° van het VLAREL, beschikken over minstens één natuurlijk persoon of minstens één natuurlijk persoon contractueel ter beschikking hebben met de nodige ervaring om een mathematisch grondwatermodel te hanteren en de resultaten ervan correct te interpreteren.

De OVAM organiseert hiervoor tweejaarlijks een evaluatie grondwatermodellering. De evaluatie bestaat uit het toetsen van de kennis van hydrogeologie en grondwatermodellering. Hiervoor is geen computer vereist. 

Wat breng je mee naar de schriftelijke test?

  • schrijfgerief
  • een lat
  • een rekenmachine
  • aantal standaard referentieboeken 

Om geldig deel te nemen moet de kandidaat zijn identiteitskaart meebrengen. Alle kandidaten krijgen een intern nummer om de anonimiteit bij de beoordeling te waarborgen. 

Wanneer en waar gebeurt de test?

De eerstvolgende ''schriftelijke evaluatie grondwatermodellering' vindt plaats op dinsdag 4 juni 2019 van 9 uur tot 13 uur in de kantoren van de OVAM, Stationsstraat 110 te Mechelen. Schrijf u hier in!

De inschrijvingen worden afgesloten op 28 mei 2019. Let erop dat elke kandidaat een apart inschrijvingsformulier invult.

Bekijk meer informatie over de eindcomteneties gronwatermodellering