Selectieve inzameling van organisch en biologisch afval

Nieuw vanaf 1/01/2021: gescheiden inzameling organisch en biologisch afval (OBA)

Vanaf 1 januari 2021 wordt er een nieuwe stroom toegevoegd aan de sorteerverplichting voor bedrijven. Naast de 21 verplicht selectief in te zamelen stromen voor bedrijven, wordt ook de verplichting opgelegd om het organisch en biologisch afval (keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval) samen te scheiden in een aparte afvalbak.

Daarnaast treedt er in Vlaanderen op 1 januari 2021 een verbod in werking dat stickers op fruit en groenten verbiedt.

Voor wie geldt de verplichting tot selectieve inzameling van OBA?

De selectieve inzameling van organisch en biologisch afval gebeurt in 2 fases. Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe sorteerverplichting voor:

1. Bedrijven waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid

 • Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
 • Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden
 • Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden
 • Penitentiaire inrichtingen
 • Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
 • Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers
 • Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag
 • Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen
 • Cateringbedrijven

2. Super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van minstens vierhonderd vierkante meter

Voor voedingsbedrijven, voedingswinkels en supermarkten is er een onderscheid in regelgeving tussen dierlijke en plantaardig voedingsmiddelen. Verpakte voedingsmiddelen worden ofwel ter plaatse ontpakt of in een aparte container ingezameld voor verdere ontpakking.

Deze verplichting geldt vanaf 31/12/2023 voor alle bedrijven.

Vanaf 31/12/2023 moeten alle bedrijven OBA selectief inzamelen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf hebt u volgende keuze als inzamelaar. Alle bedrijven die 80 kg of meer organisch-biologisch afval produceren per week moeten hun biologisch afval laten afvoeren door een private inzamelaar geregistreerd bij de OVAM. Bedrijven die minder produceren, hebben de keuze tussen een private inzamelaar of meegeven met de gft-ophaling.

Tijdslijn verpakking supermarkten

 

Wat mag er dan allemaal in uw OBA container?

OBA-afvalbak

De sorteerregels geven aan dat volgende stromen van organisch-biologisch afval gescheiden ingezameld moeten worden en niet in het restafval mogen:

 • Schillen, resten en overschotten van groenten en fruit;
 • Gekookte, gefrituurde… etensresten;
 • Groenten-, vlees-, visresten van soep opgevangen via zeef;
 • Koffiedik;
 • Brood(resten);
 • Keukenrolpapier, door etensresten vervuilde papier- en kartonnen voedingsverpakkingen;
 • Papieren servetten;
 • Verwelkte snijbloemen;
 • Resten van vlees en vis (vetresten …);
 • Ontpakte voedingswaren**

Mag niet in OBA:

 • Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie,…)
 • Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
 • Theezakjes en koffiepads
 • Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)
 • Beenderen en dierlijk (slacht)afval*
 • Dierenkrengen*
 • Schelpen van mosselen, oesters …
 • Kattenbakvulling en vogelkooizand
 • Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
 • Stof uit de stofzuiger
 • Wegwerpluiers en ander hygiëne-afval
 • Aarde en zand
 • Kurk
 • Asresten, houtskool
 • Plastiek, glas, metalen
 • Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken

         * voor deze stromen bestaat een afzonderlijke inzamelronde

De frequentie voor selectieve inzameling van deze fractie bij de bedrijven die onder de inzamelverplichting vallen, bedraagt meestal 1 of 2 keer per week, afhankelijk van de sector. Deze frequentie is nodig om geurhinder te beperken en de kwaliteit van het OBA zoveel mogelijk te behouden.  

Waarom moet ik als bedrijf OBA selectief inzamelen?

Daar zijn drie goede redenen voor:

1. De hoeveelheid restafval verminderen

Momenteel verdwijnt er nog veel organisch-biologisch afval in het bedrijfsrestafval. Dit betekent dat een waardevolle stroom (voor biogas en compost) verdwijnt in de verbrandingsovens. Om dit OBA optimaal te kunnen valoriseren is er een aparte inzameling nodig van deze afvalstroom.

2. Afvalpreventie en voedselverlies aanpakken

Om het milieu zo weinig mogelijk te belasten is het best om zo weinig mogelijk afval te produceren. De klimaatimpact van voedsel dat we thuis weggooien komt neer op een uitstoot van 678 000 ton CO2 per jaar (Bron: www.voedselverlies.be/gevolgen). Daarom kunt u er best voor zorgen dat u in de eerste plaats zoveel mogelijk voedselafval vermijdt. Hier leest u alles over hoe je als professional in verschillende sectoren aan de slag kan gaan met initiatieven rond voedselverlies.

Neem zeker ook eens een kijkje op Cirkeltips voor de optimalisatie van uw afval-en materialenbeheer.

3. Nuttige toepassing van organisch en biologisch afval

Organisch-biologisch afval kent heel wat zinvolle toepassingen afhankelijk van het soort afval en de inzamelwijze. De meest voorkomende zijn vergisting of compostering waardoor meer biogas, digestaat en compost geproduceerd  worden.

Het biogas kan omgezet worden in warmte of elektriciteit of opgewerkt worden tot aardgas en geleverd worden aan het aardgas- en elektriciteitsnet.

BiogasinstallatieBiogasinstallatie

Een vruchtbare en humusrijke bodem is de beste garantie voor een gezonde bodem. Doordat compost en digestaat het bodemleven stimuleren, zullen planten en gewassen eveneens minder snel door ziekten aangetast worden. Daarnaast zorgt het gebruik van compost en digestaat voor een verbeterde bodemstructuur en minder bodemerosie. Digestaat is vergiste biomassa en is een restproduct van de biogasproductie. Digestaat bevat water, levende en dode organismen, mineralen en de niet-vergiste mestfractie.

CompostCompost

Wetgeving
Contact

info@ovam.be

015 244 244