Signaleer invasieve exoten!

  • 19 september 2019

Planten en dieren kunnen door toedoen van de mens op plaatsen belanden waar ze van nature niet voorkomen. Dit kan opzettelijk gebeuren (bijvoorbeeld met tuinplanten) of onopzettelijk (bijvoorbeeld door verplaatsing van bodemmaterialen). Deze uitheemse soorten veroorzaken meestal geen problemen. In uitzonderlijke gevallen doen de nieuwkomers het echter zó goed dat ze flink wat schade veroorzaken zoals de Japanse duizendknoop.

Hoe voorkom je verspreiding van schadelijke uitheemse soorten?

Hoewel het Bodemdecreet of de grondverzetsregeling geen extra verplichtingen oplegt, is het belangrijk om de aanwezigheid van bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop na te gaan vooraleer het grondverzet uit te voeren. Als deze aanwezig is, moet men voorzorgsmaatregelen nemen tijdens de uitvoering van de grondwerken. Men moet voorkomen dat de plant zich verder kan verspreiden door het gebruik van de uitgegraven bodem op een andere plaats. 

Bij goed ontwikkelde duizendknoophaarden op ongewenste plaatsen is een bestrijdingsplan nodig. In zo’n plan moet men rekening houden met de terreinomstandigheden en een voldoende lange uitvoeringstermijn (minstens vijf jaar). Men kan planten afdekken, regelmatig maaien of uitgraven. Begrazing is ook een optie.

Signaleer de aanwezigheid van een invasieve soort

De bodemsaneringsdeskundige is goed geplaatst om een signaal (geen beoordeling) te geven in een technisch verslag wanneer het gaat over een partij grond waar oppervlakkig bodemmateriaal wordt afgevoerd en waarbij de aanwezigheid van een invasieve soort duidelijk vaststelbaar is. Namelijk door de bovengrondse aanwezigheid van de plant op of in de onmiddellijke nabijheid van het uit te graven bodemmateriaal. Ook in het geval als ruimingsspecie wordt verwijderd en er op de oever duizendknoop wordt vastgesteld. Op die manier kan de bodemsaneringsdeskundige helpen om de hervestiging van deze exoot te beperken. 

Heb je Japanse duizendknoop gespot? Signaleer dit via www.waarnemingen.be. Probeer zeker ook een foto te uploaden. Zo krijgen we een beter zicht op de verspreiding van deze plant.

Meer info

Lees meer over de Japanse duizendknoop en andere uitheemse soorten op:

www.ecopedia.be

www.zonderisgezonder.be

www.alienplantsbelgium.be

Raadpleeg voor meer info over de grondverzetsregeling:

Gebruik van bodemmaterialen

Vakinformatie

Standaardprocedures en codes van goede praktijk

Contact

OVAM – Klantenbeheer (015 284 458) – grondverzet@ovam.be